War In the Pacific LP Wiki
Advertisement

Kagero

Kuroshio

Oyashio

Hatsukaze (Sunk 1/1/1942)

Natsushio

Yukikaze (Sunk 1/8/1942)

Hayashio

Maikaze (Sunk 4/9/1942)

Isokaze(Sunk 5/29/1942)

Shiranui

Amatsukaze (Sunk 12/6/1942)

Tokitsukaze (Sunk 4/30/1943)

Urakaze (Sunk 1/8/1942)

Hamakaze

Nowaki

Arashi (Sunk 1/25/1942)

Hagikaze (Sunk 4/9/1942)

Tanikaze

Akigumo

Advertisement